O firmie

Anna Pyra - biegły rewident od 1986 roku.

Krajowa Izba Biegłych RewidentówKancelaria jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisana została w 2005 roku przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3038, prowadzi działalność zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym.

Wykonujemy czynności rewizji finansowej (badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach).

W czasie działalności przeprowadziliśmy badanie sprawozdań finansowych w podmiotach o zróżnicowanej formie prawnej i strukturze organizacyjnej.

(C) 2010 - 2019 Kancelaria Audytorska Anna Pyra | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies